Södra innerstaden

Från Lundanamn
Hoppa till: navigering, sök

Södra innerstaden omfattas av de områden som bebyggdes i omedelbar närhet till Stadskärnan i samband med industriella revolutionens inverkan på stadsexpansionen. I stadsdelen finns i väster även Stadsparken, ett element som är ett resultat av samma tidsålder. I öster finner vi flerbostadshus i sten i kvarter men även tidigare indusriområden och järnvägsmark, numera bebyggd med ny, tät bebyggelse i flera våningar (kv Harlösabanan). Området kännetecknas av flervåningshus av stadskaraktär och verksamhetsområden som tillkommit tidigt.

Området avgränsas i norr mot Stadskärnan av gatorna Svanegatan, Gyllenkroks allé, Södra Esplanaden och via Dalbyvägen mot stadsdelen Professorsstaden. I öster avgränsas området mot Stampelyckan via Brunnsgatan, Hardebergaspåret och ned via Arkivgatan till rondellen vid Södra vägen,Solvägen och Råbyvägen. Den södra gränsen, mot Nilstorp följer Södra vägen över korsningen vid Malmövägen vidare västerut via Ringvägen. I väster avgränsas området av södra stambanan.


I stadsdelen finnsPersonliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda