Huvudsida

Från Lundanamn
Version från den 1 december 2016 kl. 17.26 av Jonas (Diskussion | bidrag)

(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till: navigering, sök
Välkommen till Lunds namnwiki! Materialet är under uppbyggnad!
Lunds gator, kvarter och platser
Inledning
Områdesindelning
Ordförklaringar
Läsanvisningar
Kartor
Källor
Skylt som finns vid Sandbyvägen

Till höger kan du klicka dig vidare till den kommundel du vill läsa om, och vidare där till kvarter, gator och parker. Alternativt kan du använda sökrutan om du vill gå direkt till ett specifikt namn.


Innehåll

Om namnwikin

Sedan Bengt Pamps bok Från Gödelöv till Östen Undéns gata [1] kom ut 1998, har det tillkommit så pass många namn att vi inom referensgruppen för namnärenden funderade på att antingen göra en komplettering alternativt ge ut en ny utgåva av en uppdaterad bok om ortnamnen i Lund. Då den nya tekniken möjliggör rikare möjligheter till presentation och sökning kom idén att göra den nya utgåvan som en Wiki. Arbetet med denna kommer att pågå kontinuerligt och därför bli ett levande dokument, användbart för såväl tjänstemän, forskare och allmänhet.


Till att börja med lägger vi in alla existerande namn på kvarter, gator, parker, platser och namnsatta hus. Därefter kommer beslut som härrör till dessa att läggas in och länkas samman med namnen. Under uppbyggnadsskedet kommer stora delar av materialet därför att variera i sin omfattning och kvalitet. Vi ber om förståelse för detta.

Ortnamn

Ortnamn är en viktig del av vårt språk. Vi använder dagligen olika namn på platser, byggnader eller objekt i vår omgivning för att identifiera och lokalisera oss på ett smidigt sätt. Ortnamnen speglar samtidigt det kulturlandskap som de uppstått och utnyttjats i. Människor har genom olika tider angivit platser utifrån olika kriterier, såsom verksamhet, utseende, ägande eller annat. Ortnamnen är därmed en sorts språkliga fornlämningar som bär med sig meddelanden från människor i det förflutna. Det är därför naturligt att kulturminneslagen[2], som är skapad för att skydda fornlämningar, konst- och kulturföremål, även hanterar skydd för ortnamnen. Läs mer på Ordförklaringar.

Lund

Lund är över tusen år gammalt. Hur namnet uppstått finns berättat under fliken Lund. Här finns också gamla gatunamn för staden redovisade samt en del äldre kartmaterial.

Referensgruppen för namnärenden

Kommunen beslutar namnen i Byggnadsnämnden. Föredragande är stadsingenjören som i sin tur ser till att bereda namnärendena till nämnden. Till sin hjälp har hen Referensgruppen för namnärenden.


Referenser

  1. Pamp Bengt: Från Gödelöv till Östen Undéns gata: en uppslagsbok över ortnamn i Lund under tvåtusen år, Föreningen Gamla Lund, Lund 1998 (swe). Libris 2698015. 
  2. http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-1988950-om-kulturminnen_sfs-1988-950/
Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda